Informacion i përgjithshëm mbi shërbimin psikologjik shkollorë
(shkurt: SPD)

Shërbimi psikologjik shkollorë është një shërbim falas për fëmijët, të rinjtë, prindërit, autoritetet dhe personat profesional shkollorë, financohet nga shoqata e administratës shkollore në qarkun Pfäffikon ZH.


Ne ofrojmë ndihmë për

 • Aftësitë, talentet (p.sh. inteligjenca, gjuha, perceptimi, aftësitë motorike) dhe mundësi në përkrahje
 • Vështirësi në mësim dhe performancë
 • Probleme të vëmendjes dhe përqendrimit
 • çështje emocionale, motivuese ose sociale
 • krizat dhe konfliktet personale
 • Probleme të sjelljes
 • Çështjet e zhvillimit
 • Çështje edukative
 • Vendime për karrierën shkollore
 • Nevojat për arsim të veçantë

Oferta jonë përfshin

 • sqarime psikologjike shkollore
 • Këshillim psikologjik shkollor për nxënësit, prindërit ose kujdestarët ligjorë, mësuesit, personat profesional dhe autoritetet e shkollës
 • Sqarim për arsim të veçantë
  (Procedura e standardizuar e sqarimit; Standardisiertes Abklärungsverfahren SAV-ZH)
 • Përfshirja në intervenim në raste krize në shkolla

Shërbimet tona mund të përdoren nga

 • Nxënësit e shkollave publike të bashkësive shkollore
 • Nxënësit në shkollat private me urdhër të drejtorisë së shkollës
 • Prindër ose kujdestarë të tjerë ligjorë me një nxënës në një shkollë publike të bashkësisë shkollore
 • Mësues e persona profesional dhe anëtarë të autoriteteve të shkollës
 • shërbime ose institucione të tjera që punojnë me fëmijë dhe të rinj

Ne punojmë të pavarur.

Ne punojmë si këshillëdhënës dhe ndihmojmë klientët tanë të gjejnë zgjidhje.

Përgjegjësia për zbatimin e zgjidhjeve bie mbi klientët tanë.


SPD, 28.8.2022